..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014
TƯỚNG LỢN

Tổ bố cái anh Tướng họ Phùng 
Mở mồm hôi thối nói lung tung 
Láng giềng tranh chấp vùng dầu lẻ
Hàng xóm giựt giành tí biển chung 
Nhẫn nhịn chứng minh lòng đức độ
Khiêm nhường bi
ểu lộ chí anh hùng 
Nghe xong muốn chửi tiên sư nó 
Đồ chó còn hơn biết cắn cùng **

** Chó cùng còn biết cắn giậu , chứ Phùng Tướng quân chỉ biết nằm lăn ra vẫy đuôi liếm giầy giặc xin tha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét