..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014


NO MADE IN CHINA 

Tẩy chay hàng hóa của China 
Chả bán không buôn với quỷ ma 
Hám rẻ vơ nhằm loài giả mạo 
Ham lời đụng phải thứ gian tà 
Đồ chơi độc hại tiêu thân trẻ 
Thực phẩm nguy nan t
ổn sức già 
Quyết đuổi cố xua quân cướp biển 
Đừng ăn chớ mặc giống Trung Hoa
Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

????

Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!

(Vô danh )

SÁNH ĐỨC ( HỌA )

K
ẻ đó làm sao có chí hùng 
Vô tài thất đức thiếu khiêm cung 
Khoe khoang biểu lộ tham danh vọng 
Khoác lác phô trương khát máu hồng 
Lấy xác nhân dân xây chiến lũy 
Đem xương quần chúng dựng thành đồng 
Lừa thày phản bạn thay tên họ 
Qủy quyệt lọc lừa tiếm đoạt công


Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014


 HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN

Việt Cộng phen ni được tiếng hiền
Mặc cho " tàu lạ " đến gây phiền
Mười lần chạm mặt bảy lần vỡ
Tám bận đụng đầu sáu bận khiêng
Cứ tưởng công an đang hiển thánh
Những ngờ bộ đội sắp thành tiên
Nhưng trên đường phố chúng tàn ác
Đánh đập người dân giống lũ điên


Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014


 TIỄN SĨ !!!

 Mười bảy ngàn đô có cái bằng  
Từ nay chức tước thẳng đường thăng  
bày tôi mấy buổi lên hàng sĩ  
Lũ tớ mươi hôm bỏ hạng thằng  
Kinh tế học đòi mồm nhóp nhép  
Thương trường nghe lóm miệng nhì nhằng  
Than ôi tiến sĩ là “đồ đểu” 
Văn Miếu Hà Thành đủ chỗ chăng (?)