..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014


 TIỄN SĨ !!!

 Mười bảy ngàn đô có cái bằng  
Từ nay chức tước thẳng đường thăng  
bày tôi mấy buổi lên hàng sĩ  
Lũ tớ mươi hôm bỏ hạng thằng  
Kinh tế học đòi mồm nhóp nhép  
Thương trường nghe lóm miệng nhì nhằng  
Than ôi tiến sĩ là “đồ đểu” 
Văn Miếu Hà Thành đủ chỗ chăng (?) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét