..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

VĂN TẾ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Thành phố Quyết Minh Tân ( Westminster)
Tiểu bang Cam Ly Phố Nhà ( California )
Mùng Mười Tháng Ba năm Gi
áp Ngọ
Con rập người cúi lạy trước bàn thờ tiên tổ
Cùng khấu đầu kính tế trước hương án mẹ cha

Nhớ thuở xưa Khi dựng nên Nước Việt
Mười Tám đời Vua Hùng oanh liệt
Đã tạo Sơn tinh bảo vệ giống nòi
Lại dựng thuỷ tinh giữ gìn đất nước
Một trăm cái trứng sinh ra cùng lượt
Để toàn dân Việt nay có tiếng ĐỒNG BÀO

Về văn hoá các ngài đã dậy , trai hiền gái thảo
Khơi tục lệ lễ Tết thờ cúng ông bà
Dậy lấy gạo nếp gói bánh chưng tượng trưng cho đất
Chỉ giã bánh dầy, tròn trịa đạo nghĩa mặt trời

Kinh tế dậy cho dân biết cách chăn nuôi
Bày cho An Tiêm cày ruộng để trồng cấy
Lại lên rừng săn bắt thú hoang
Cùng xuống biển lưới chài ngư hải

Chính trị : Núi Lĩnh Nam uy linh từng trải
Văn Lang quốc hiệu chia mười lăm quận dư đồ
Phong Châu kinh đô trải mười hai nghiệp đế vương

Đất An Nam gấm vóc Môt giải Giang Sơn
Từ Ải Nam Quan chạy tới mũi Cà Mau
Năm ngàn năm như giọt minh châu
Hằng trăm đời tô bồi hiến xương máu

Nay chúng con vì đảng thảo khấu phải tha hương
Cùng nhau rập người thắp nén hương Tế Lễ

Cầu khấn gia tổ hiển linh thương tình chỉ vẽ
Bọn chúng con như năm mươi con ra bể hôm xưa
Sẽ theo cha về dựng lại cơ đồ
Nguyện bảo vệ đất đai từng tấc
Không đành lòng để mất giọt nước biển đông

Toàn anh em chung sức chung lòng
Con Rồng cháu Lạc oai hùng khắp năm cõi

Mưa thuận nắng hòa Việt Nam sáng chói
Quốc thái dân an rọi rọi bóng cờ Vàng

Lịch sử sẽ sang trang
Nước Việt phải được bảo toàn bờ cõi

Người Việt tị nạn cộng sản trên toàn thế giới
Cùng chung lòng nhớ tới công đức quốc Tổ Hùng Vương

Kính xin các ngài hiển linh thượng hưởng
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét