..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014


NƯỚC NHÀ KHÔNG BÁN
Nước nhà không bán chả cho không
Ai khát khao cùng với núi sông
Hãy gánh trao nhau khi khát vọng
Mà khiêng chào bạn đến vui lòng
Đại dương dẫu rộng không dư sóng
Biển cả mênh mông chả thiếu giông
Mất nước cạn khô thì hẳn chết
Làm sao giữ được giống Tiên Rồng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét