..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014


NO MADE IN CHINA 

Tẩy chay hàng hóa của China 
Chả bán không buôn với quỷ ma 
Hám rẻ vơ nhằm loài giả mạo 
Ham lời đụng phải thứ gian tà 
Đồ chơi độc hại tiêu thân trẻ 
Thực phẩm nguy nan t
ổn sức già 
Quyết đuổi cố xua quân cướp biển 
Đừng ăn chớ mặc giống Trung Hoa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét