..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014


 HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN

Việt Cộng phen ni được tiếng hiền
Mặc cho " tàu lạ " đến gây phiền
Mười lần chạm mặt bảy lần vỡ
Tám bận đụng đầu sáu bận khiêng
Cứ tưởng công an đang hiển thánh
Những ngờ bộ đội sắp thành tiên
Nhưng trên đường phố chúng tàn ác
Đánh đập người dân giống lũ điên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét