..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013


TRẢ LỜI THƯ BẠN  

  

Mừng quá nhận tin của bạn già  


Vài dòng tha thiết hỏi thăm ta 

Trở trời tiết lạnh còn xưng gối  


Trái gió phong hàn vẫn phỏng da 

Dạ yếu đau lòng nên bỏ rượu 
Lưng còng tức bụng chả từ bà 

Cám ơn cái đó còn chưa liệt 


Thi thoảng trời cho cứ nhận quà  


Ngọc thăm anh K ý!  
 Vài dòng tha thiết gửi người xa
Chúc anh nơi ấy vui tuổi già
Trở trời tiết lạnh đừng sưng gối
Trái gió phong hàn vẫn đỏ da!

Chu Ngọc


Rất đỗi mừng cho lão Ký già
Rượu thôi chưa bỏ cái vui ta
Gối xưng nhưng nệm còn êm đấy
Nên vẫn năng năng để cầm quà

Lê Vân

Qa vậy như anh dù tuổi già /
Còn gì hơn thế ở đời ta /
Gặp nhau chúc tụng dù loong gối /
Chén rượu nào bằng đầu tuột da 
Hàng quán đôi khi thèm phở gánh
Đi hoang thi thỏang nhớ cơm bà 
Chừa trà chừa rượu còn chừa được 
Bỏ ng
 bỏ ăn chẳng bỏ quà 


Kinh Hoàng &KG

Tôi họa anh cùng vui xướng gánh /
Vui buồn bu hợp cùng nhau đánh /
Tan tành mây khói nỗi buồn canh /
Chung quyện niềm vui buồm một cánh./

Văn hóa cao sang chỉ phụ thôi 
thi tài phú quí vui là chánh 
Mặc ai uyên bác mặc ai tranh 
Ta cứ cười no ngày bóc bánh 


Kinh Hoàng & KG

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013 PHỞ

Lỡ ghiền khỏi cữ cứ xơi hoài 
Nước béo hành chần với ớt cay 
Húng quế ngò gai nhìn đẹp mắt 
Bánh mềm giá trụng nhúng đều tay 
Vè gòn chín nạc ngon lòng bạn 
Phở tái gân gầu sướng miệng ai 
Đặc sản nhà Nam tràn thế giới 
Sức vàm người Ngoại tộ tàu bay 


Ký ghiền phở tái có gân gàu 
Cơm nguội chẳng ăn biết để đâu?

Lê Vân


Thi thoảng cũng nên nếm pín gầu 
Nhưng mà cơm nguội chả từ đâu 
Trrở trời trái gió nơi nương gối 
Sổ mũi cảm ho chỗ đỡ đầu 
Ấm cật cụ ông hung tựa hổ 
No cơm bà lão mạnh như trâu 
Năm thì mười họa nhưng không thiếu 
Bỏ bẳng không thiu cũng héo sầu


Lỡ bữa thì đành dùng phở thay 
Ngọt ngon thơm béo...ớt tiêu cay 
Mỡ màng nổi váng nom vừa mắt 
Thịt tái trần sơ xếp khéo tay 
Ớt đỏ, hành xanh...vui ý bạn 
Nạm, gầu, gân , bím...thỏa lòng ai 
Tớ thì thi thoảng xơi vài bát 
Cơm dẻo thơm mềm bỏ phí thay 

Ngọc Bích 

Cơm mắm ngày nao cũng nuốt hoài
Bỗng thèm bát phở húng ngò gai
Tái bò vừa chín lèo thơm béo
Hành sống giá giòn... trái ớt  cay 
Hợp khẩu, miệng ngon ông đến đó
Đắng lòng mỏi mắt quý bà  đây
Tàu  xe  mặt đất quanh năm mãi
Thi thoảng cũng thèm lái máy bay

Nguyễn Định

Nếu mà nghiện phở cứ ăn hoài /
Chép miệng suốt ngày nhớ vị cay /
Chín tới mùi hương đà quyện mũi /
Làm sao ngăn nổi cái khoèo tay /
Cơm nhà nếu vậy rồi thiu thối /
Nghiện phở người chồng sẽ khổ ai?/
Đầu tắt vợ lo mò nấu nướng /
Không ăn chê ỏng nghiện tàu bay./

KinhHoàng