..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013


TRẢ LỜI THƯ BẠN  

  

Mừng quá nhận tin của bạn già  


Vài dòng tha thiết hỏi thăm ta 

Trở trời tiết lạnh còn xưng gối  


Trái gió phong hàn vẫn phỏng da 

Dạ yếu đau lòng nên bỏ rượu 
Lưng còng tức bụng chả từ bà 

Cám ơn cái đó còn chưa liệt 


Thi thoảng trời cho cứ nhận quà  


Ngọc thăm anh K ý!  
 Vài dòng tha thiết gửi người xa
Chúc anh nơi ấy vui tuổi già
Trở trời tiết lạnh đừng sưng gối
Trái gió phong hàn vẫn đỏ da!

Chu Ngọc


Rất đỗi mừng cho lão Ký già
Rượu thôi chưa bỏ cái vui ta
Gối xưng nhưng nệm còn êm đấy
Nên vẫn năng năng để cầm quà

Lê Vân

Qa vậy như anh dù tuổi già /
Còn gì hơn thế ở đời ta /
Gặp nhau chúc tụng dù loong gối /
Chén rượu nào bằng đầu tuột da 
Hàng quán đôi khi thèm phở gánh
Đi hoang thi thỏang nhớ cơm bà 
Chừa trà chừa rượu còn chừa được 
Bỏ ng
 bỏ ăn chẳng bỏ quà 


Kinh Hoàng &KG

Tôi họa anh cùng vui xướng gánh /
Vui buồn bu hợp cùng nhau đánh /
Tan tành mây khói nỗi buồn canh /
Chung quyện niềm vui buồm một cánh./

Văn hóa cao sang chỉ phụ thôi 
thi tài phú quí vui là chánh 
Mặc ai uyên bác mặc ai tranh 
Ta cứ cười no ngày bóc bánh 


Kinh Hoàng & KG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét