..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

VỊNH CÁI THỚT

VỊNH CÁI THỚT

Đầu đâu chả thấy mặt thì dầy 
Búa bổ dao bằm vẫn cứ nhây 
Thịt cá tanh hôi không thiếu thốn 
Dưa rau chua ngọt  cũng no đầy 
Ma chay tháng kỵ vay dăm đứa 
Cưới hỏi ngày vui  mượn cả bày 
Xong việc ngồi chơi nơi xó bếp 
Là chi thưa thớt họ đều hay 


Bài Họa :

Lì lợm trơ trơ tiếng mặt dầy
Thớt khi chăm chỉ lúc thì nhây
Rau dù dai nhách băm tô nhỏ
Xương dẫu cứng to chặt dĩa đầy
Giỗ chạp bác cô luôn đắc dụng
 Cưới xin anh chị lại mang bày
Xong xuôi rửa sạch treo giàn bếp
Nội trợ không mình đố nói hay !

Ngọc Anh

KIẾP TẰM  

Dặm phấn tô son  phải thật dày

      Ra tuồng tuyệt đẹp chẳng cù nhây

      Thướt tha  xiêm áo màu tươi tắn 

      Uyển chuyển Hài hoa sắc só
ng đầy

      Tích cũ oai phong truyền chí cả
 
      Tuồng xưa hào khí nét phô bày

      Thân tằm tiếng vút đời sương gió

      Một chiếc thuyền trôi biết có  hay

       Ngoctuyencp

Mang tiếng ngàn năm lũ mặt dầy

Thớt nghiến lì lờm, thớt nhựa nhây

Thịt cá nhờ tôi băm tô nhỏ

Rau dưa cậy bậu thái rổ đầy

Giỗ chạp dăm mâm luôn đắc dụng

Cỗ bàn chục lượt vẫn mang bày

Sau vài chục lượt mặt xây xước

Gia chủ vứt luôn thương xót thay!

Thanh Nguyen Luong 

Mang tiếng tôi đây thớt mặt dầy

Dao bằm dao chặt vẫn nhây nhây

Hành răm em thái vài ba lát

Cá chép chặt khoanh nồi cháo đầy

Xưa mổ cá tanh thời lót lá

Nay không dùng thớt chẳng văn minh

Chặt xương thái thịt mà không thớt

Tôi đố anh nào nói được hay !

Red Diamond

Đủ cỡ tròn vuông méo mỏng dầy

Không đầu chả đít ghét cù nhây

Bén dao sả ớt hành băm nhẹ

Nặng búa Xương heo chó chặt đầy

Nguyên vẹn ra dăm chờ nát mặt

Hư hao ném xó đợi xa bầy

Mấy ai có được gan như thớt

Đã giỏi chịu đòn chưa tiếng hay.

Cao Linh Tử

Không thấy mình đâu chỉ mặt dầy

Trơ trơ nào biết dở cùng hay

Chặt băm ngang dọc bao nhiêu vết

Thái cắt nông sâu đếm chẳng tày

Thịt cá thay nhau sùi mặt gỗ

Quả rau lần lượt nhớt thêm dày

Tháng năm vồn vã qua như thế

Vẫn đấy trơ trơ cái mặt dầy

Hoài Thương 

Cũng là thằng thớt mỏng hay dày /

Bạc nhạc băm nhiều trở chứng nhây /

Nghèo khó thịt xương đâu có chém /

Nhà giàu đủ thứ thớt băm đầy /

Tội cho mặt thớt nhà nhiều thịt /

Chẳng giận còn vui thích chặt bầy /

Nghịch lý làm sao đời mặt thớt /

Nghèo thì ít chém giàu bằm hay /

Hoang Kinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét