..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI


QUÊ TÔIViệt Nam tỏa sáng khắp muôn nơi

Từ mũi Cà Mau đến cuối trời

Đất nước thiên nhiên muôn sắc phủ

Cửa  nhà nhân tạo vạn màu tươi

Say sưa lữ khách vui chân lại

Mê mải nhà thơ lượn tứ vời

Muôn nét hình hài đều để dấu

Đón chào bè bạn viếng thăm chơi./

Binhnguyen


Bài Họa :

Tổ Quốc Việt Nam tiếng khắp nơi

Nam Quan cửa ải ngút chân trời


Non cao rừng núi luôn xinh tốt


Biển rộng ghe thuyền mãi đẹp tươi


Sao để Hoàng Sa mờ mắt dõi

 
Giờ đành Bản Dốc mỏi tay vời


Tiền nhân xương máu bao đời dựng
 


Con cháu xem thường lấy bỡn chơi


Bài hoạ :

Nước Nam vang vọng khắp nơi nơi
Bốn biển năm châu đến tận trời
Anh Phạm Tuân xưa vào vũ trụ
Bảng vàng danh dự sắc còn tươi 
Sinh viên hiếu học thời nay có 
Vàng bạc huy chương thật tuyệt vời
Sáng mãi sử sanh xây dựng nước
Nắm tay bè bạn ta cùng chơi! :))

Red Diamond

Đất cõi Việt ta nhỏ một nơi
Kỳ công giữ nước tiếng vang trời
Bạch 
Đằng sóng dậy,xâm lăng ruỗng
Biên Phủ phất cờ,độc lập tươi
Lịch sử hào hùng người ngưỡng vọng
Hiện tiền thành tích kẻ trông vời
Non sông thống nhất muôn lòng thỏa
Hạnh phúc truy tìm giữa cuộc chơi!

Qùynh Lý Đức 

Việt nam đất nước của ta ơi
Đất đỏ rừng xanh với biển trời
Nước nhà độc lập về một cõi 
Thắng giặc xâm lăng vang khắp nơi 
Lịch sử hào hùng ngàn năm ấy
Cháu con viết tiếp đến ngày nay
Một dải non sông gìn giữ lấy
Giặc mà xâm phạm khó toàn thây

Lưu Hồng Đoan 

Việt Nam tổ quốc của ta ơi

Từ Bắc vô Nam vẫn rạng ngời

Con cháu Lạc Hồng vui khắp chốn

Non xanh một dải đẹp muôn nơi

Ghóp tay xây dựng ngày thêm vững

Đùm bọc sẻ chia mãi tuyệt vời

Tổ quốc Việt Nam xin nhớ mãi

Biển trời rạng rỡ đỏ cờ tươi.

Thương Hoài 

Buồn thay đất nước bác Hoài ơi
 
Một giải non sông hết rạng ngời
 
Biên giớ người Hoa tràn  khắp chốn 

Biển trời tàu lạ đến muôn nơi 

Rừng xanh đem bán ai cưa đốn

Núi biếc cho thuê họ xới vời
 
Động đến " anh em " thì hở miệng 

Ngôi tù không án chả còn tươi 

Ký Gàn