..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

TRÁI KHỔ QUA


TRÁI KHỔ QUA

Mướp đắng trong này gọi khổ qua
Hoa vàng , lá thắm quả sần da 
Tính hàn Thuốc Bắc dùng điều nhiệt
Vị đắng món Nam trị đói nhà 
Giữa cảnh thiên nhiên Trời thí lộc 
Trong vườn tạo hoá đất ban hoa 
Tuỳ tay gia giảm người đầu bếp 
Biến chế bao nhiêu món đậm đà 


Hoạ vui : khổ quá

Ngày ấy đâu ăn trái khổ qua /

Tai nghe cứ sợ nổi gà da /

Tưởng rằng khổ quá ăn mà sợ /

Mướp đắng hèn chi quả giống nhà /

Người bắc vào Nam chưa rõ tiếng /

Dần dà tập sự từ bông-hoa /

Ở đâu quen đó năng rèn luyện /

Nói được nghe hay món đậm đà./

               Kinhoang

Nhìn tô thịt nhồi vào khổ qua

Chưa ăn đã thấy mát cả da

Giải nhiệt, tiêu đàm, luôn bổ thận.
..
Vị thuốc nước Nam ích mọi nhà

Tạo hóa ban cho cây thuốc quý

Thiên nhiên dành sẵn những bông hoa

Chế biến món ăn từ mướp đắng

Nhờ tay đầu bếp sẽ đậm đà

Hồng Ôn Thị 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét