..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014VĂN TẾ PHẠM QUÍ NGỌ 

"Chi chi chành chành , 
"cái đanh thổi lửa ,
"con Ngựa chết chương ,
"Tìm đường mà trốn
Chậm chân thì khốn "( đồng dao )

Lúc còn sống Ngọ nguyện làm thân trâu ngựa 
Khi phải chết Ngựa bằng lòng gánh tội cho ông 
Năm trăm ngàn Đô Ngọ không mút nhựa
Hơn Triệu tám Ngựa cũng chả hưởng được nửa đồng
Để Ngọ sống thì tiếng ông sẽ mất
Nên Ngựa chết danh nghĩa thơm nồng
Cọp chết để da , Ngựa chết để tiếng

Thương ôi !
Bệnh gan chưa kịp phát tán
Mà nạn hối lộ Đã lan truyền
Giật giây động rừng
Giết người bịt miệng
Thỏ hết thì giết chó cưng
Ngựa lăn ra chết khi đường trường mang nặng

Ôi Ngựa ơi !
Bao năm công cán ăn bẩn có nhau
Cắn cỏ ngậm vành một Tàu cùng bộ
Đè đầu bóp cổ dân đen cũng mày
Hà khắc với dân lại hèn với giặc do tao chỉ đạo
Nay đã đến lúc mình phải chia lìa
Thà ngựa chết còn hơn để đảng ta xuống hố
Thôi Hết
"Nhong nhong Ngựa ông đã về
"Cắt cỏ bồ đề cho Ngựa ông ăn "

Chúc Ngựa đi bình an
Dù có già cũng đừng quen đường cũ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét