..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Vịnh Ông Lầu ( Thơ HMT )


HỌA : VỊNH ÔNG LẦU (HÀN MẶC TỬ)Nước nước non non một cõi này,
Lâu đài ai dựng tháp ai xây.
Sương dầm nắng dãi lờ gan đá,
Gió dập mưa dồn tủi phận cây.
Tuồng thế tang thương bao lớp sóng,
Cuộc đời thành bại mấy chòm mây.
Đường lên cõi phúc tìm đâu thấy,
Thấy cảnh đau lòng khách tỉnh say.
Hàn Mặc Tử

Bài họa  1:


Đất trời một cõi thế gian này

Toàn cảnh địa cầu ai dựng xây ?

Biển lớn cá tôm bao ngọc đá  
                                     
Rừng nhiều thảo mộc đủ hoa cây

Muôn loài chim chóc cùng sông suối

Vạn vật con người với sắc mây   
     
Tuyệt diệu bàn tay ôi.. Thượng Đế !

Kỳ công của Chúa ngắm mê say.

Nguyệt Anh

Bài họa 2: 

Non sông gấm vóc quốc gia này 

Xương máu bao người góp lại xây


Bản Dốc đèo cao người đập đá 

Nam Quan cửa trống họ c
ưa cây

Trường Sa biển đảo tùy con sóng 

Bô- xít núi rừng dựa áng mây

Chức trọng quền cao giầu đổ vách

Ông còn vơ vét mãi mê say

KG