..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Hòn Phụ TửHÒN PHỤ TỬ

Bãi biển Kiên Lương có một hòn 
Bên to gọi phụ nhỏ là con 
Nắng mưa Rạch Giá cha đà khuất
Sóng gió Kiên Giang tử vẫn còn
Thắng cảnh trời Nam nhiều sách viết
Danh lam đất Việt lắm suy tôn
Thương cha thủy táng không mồ mả 
Chữ hiếu đời nay khó vẹn tròn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét