..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013
TRÁI KHỔ QUA 

Mướp đắng trong này gọi khổ qua

Hoa vàng , lá thắm quả sần da 

Tính hàn Thuốc Bắc dùng điều nhiệt

Vị đắng món Nam trị đói nhà 

Giữa cảnh thiên nhiên Trời thí lộc 

Trong vườn tạo hoá đất ban hoa 

Tuỳ tay gia gảm người đầu bếp 

Biến chế bao nhiêu món đậm đà 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét