..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

VỊNH CÁI CƯA
Không môi thiếu lợi lại toàn răng 
Có lưỡi mà sao chả nói năng 
Kẽo kẹt nửa ngày bay gốc thụ 
Cò cưa một phút ngả mầm măng 
Liếm cây xoèn xoẹt Lưng chưa giãn 
Ăn gỗ ì xèo bụng phải căng 
Thợ mộc thiếu mày ngồi bó gối 
Xẻ ngang khứa dọc có buồn chăng 

BÀI HỌA 

Dụng lưỡi vì đới chơm chởm răng

Ngoại hình lớn nhỏ đủ công năng


Ưa ăn vật cứng nhai kim đá


Khoái liếm thân mềm cắt gỗ măng


Lụt mũi chê mồi cần liếc giũa


Xếp hom dùn thú phải khai căng


Thừa chay thiếu mặn xơi luôn thịt


Tay máy mâm vòng giá phải chăng

Cao Linh Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét