..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Bánh QUAI VẠC


BÁNH QUAI VẠC

Một mảnh cong cong , nguyệt nửa vành 
Đôi bờ um úp ngậm vàng hanh
Non da trắng bạch , thơm mùi sữa 
Già lửa thâm nâu , thắm sắc hành
Sáng tối no lòng thôi nghĩ quẩn
Trưa chiều đói mắt lại mơ quanh
Nghe tên mộc mạc đừng chê nhá
Quai Dzạt bánh này rất trứ danh


Họa:Nón lá

Lá đan khâu với nan tròn vành /

Để đội khi cần mưa nắng hanh /

Nón mới trắng tinh nàng muốn diễn /

Áo dài tha thướt khúc quân hành /

Khổ cho nón cũ nâu vừa rách /

Vành rớt lá tua xơ xác quanh /

Nón mới dành cho người bảnh chọe /

Cũ mèm chỉ đội kẻ vô danh /

Hoangkinh

Họa : cái quạt

Khép thời khin khít, mở nửa vành

Nan cật chẻ đều phơi nắng hanh

Một bên đục lỗ, bên hồ phết

Giấy dán đôi bên dính song hành

Che đầu quân tử khi nắng rát

Phành phạch n nhi lúc quẩn quanh


Quạt máy nằm trơ khi mất điện 

Quạt giấy bốn mùa vẫn trứ danh

Khuyết Danh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét