..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

HẠN HÁN
ĐỒNG KHÔ

Đồng khô đợi nước đã từ lâu
Mưa móc cầu trời xin tưới mau
Trê cóc tương tranh phơi trắng bụng
Rô mè giành giật tróc da đầu
Thế cô ếch ộp đành trơ mắt
Sức yếu tép riu chịu quắn râu
Bởi đói cho nên sinh hỗn loạn
Miếng ăn khó kiếm khó nhường nhau


(QUANG NAM 24-01-13)

Bài họa :

    ĐÌA CẠN

Đất khát ao khô vắng nước lâu
Rong teo bèo héo chết càng mau
Bùn đen nứt nẻ nằm phơi mặt 
Rễ trắng nhăn nheo đứng gục đầu
Cậu cóc nghiến răng đau cuống họng 
Bàn dân đàn lễ cháy chùm râu
Trời cao xa thẳm lòng chưa thấu
Hạn hán kiểu này chém giết nhauHọa :
Đìa cạn đồng khô đã bấy lâu
Quỳnh sang múc nước tưới cho mau
Kẻo mà bác thỏm trông dài ruột
Thêm lại nắng nung đợi nhức đầu
Bụng đói xưa nay thường rụng tóc
Lòng lo kim cổ cũng meo râu
Gian nan chia sẻ cùng trời với
Chẳng lẽ làm eo để khổ nhau!..

Huỳnh Lý Đức 

HỌA: 

(Bài Đìa Cạn của anh Ký Gàn)

Trời cao hạn hán bủa càng lâu
Ruộng lúa khô cằn rẫy chết mau
Lóc nhóc đầu non cây trụi lá
Leo nheo cuối suối cá trơ đầu
Loay hoay tìm chỗ che hơi nắng
Lúi húi tranh nơi giấu mớ râu
Những muốn bình an qua cuộc khó
Sẵn sàng tát nước giúp cùng nhau ./
Binhnguyen

Họa:

Thiêu đốt mùa khô hạn đã lâu
Sương mù mới sáng sớm tan mau
Đìa bàu nứt nẻ nằm phơi đáy
Hoa nắng lung linh thấy nhức đầu
Kiếm nước cò trâu chao mỏi cánh
Băng đồng chó mực chạy phờ râu
Tây Nam trông gió mây đen kéo
Một đám mưa dầm vui với nhau.

Cao Linh Tử