..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

VỊNH CÂY CẦU KHỈ


 Bài xướng
 Mảnh khảnh lêu nghêu cũng gọi cầu
Tre già nối nhịp vượt sông sâu
Đơn sơ tay vịn quen tầm mắt
Giản tiện người qua lạ phút đầu
Cô gái thị thành càng lúc lắc
Trẻ em thôn dã chả lo âu
Muốn sang thăm bậu đừng run sợ
Tập bước cho nhuần  kẻo đợi lâu.

Cao Linh Tử

Bài họa 

Không xin chả khấn chỉ lo cầu
Vượt suối qua đèo chốn thẳm sâu
Khúc gỗ đơn thuần treo một nhịp
Cành cây giản tiện bắc hai đầu
Thằng cu giống khỉ dồn chân sợ
Cô gái tựa nai chột dạ âu
Qua muốn qua thăm ừ bậu đợi
Câu huyền khi hỏi phải chờ lâu

Ký Gàn

HỌA: VỊNH CẦU KHỈ

 
Chênh vênh vắt vẻo lại là cầu
Nối lấy hai bờ đáy cạn sâu
Muốn vượt sang thăm nơi bến cuối
Ngại đi rớt té chốn bờ đầu
Lắc lư luôn gió nên hoài sợ
Kẽo kẹt liền chân cứ mãi âu
Run rẩy đắm mình vào đáy nước
Lần mò cả buổi bước càng lâu./


Binhnguyen


THƯƠNG ĐỜI

Thương đời gánh nặng mẹ qua cầu
Sóng vỗ dòng trôi mặt nước sâu
Lắt lẻo cơn mưa rơi xuống tóc
Cheo leo vệt nắng rụng ngang đầu
Mòn chân nghĩa trọng miên man nghĩ
Cạn lệ tình thâm thổn thức âu

Gng bước mau về con đợi cửa

Thân cò lặn lội lối về lâu
Ngoctuyencp