..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

MUA VUI   

Thơ phú mua vui l
úc tuổi già   
Gặp thời thi bút nở muôn hoa   
Môi cười hóng chuyện dù người nổ   
Mắt liếc xem đời dẫu họ ca   
Chữ nghĩa dư thừa trên mạng lưới   
Văn chương đầy rẫy dưới chân đà   
Thị phi hờn giận ta nên tránh   
Nóng nẩy làm gì vãi tội ra   


Nỗi lòng thi ca ‘blog’

Công nghệ tiến nhanh giục trẻ già /
Cùng nhau nhảy múa thơ đâm hoa /
Sau mưa nấm mọc rừng tua tủa /
Nấm độc meo thơm thoải mái ca /
Trên mạng khen chê tùy hứng khởi /
Được khen sáng tác lấy làm đà /
Bị chê nổi nóng lời văng tục /
Chiến trận đì đùng ta tránh ra

KINH HOANG


TUỔI GÌA 

Có khổ hay không lúc đã già 
Ngồi buồn rách việc hóa ba hoa
Ti toe vài chữ thơ cùng  phú
Tí toét dăm câu hát với ca
Sớm thịt cá tuơi căng túi lưới
Chiều giầy tất cũ dúi chân đà
Cười như pháo nổ ngày toàn thắng
Hớn hở bạn bầu, vui vẻ ta!

Hạt Cát 


VỀ HƯU

Đến tuổi về hưu chưa phải già
Vẫn còn cố vấn chuyện gần xa
Cả bày đệ tử thôi không hỏi
Chiến hữu giờ đây chỉ mời trà
Ý đảng giờ này thì đã khác
Lòng dân vẫn nhớ khúc hoan ca
Nước non một dải người ta ngó
Trời đất của mình cố giữ nha.

ThienkhucKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét