..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

ỦI BÃIỦI BÃI 

Bờ lau bến sậy nước mênh mông 
Tàu rút ra rồi bãi bỏ không ! 
Lối vắng cỏ non che hố đạn 
Rừng hoang cây mục phủ hầm chông 
Lỗ rò cố móc đâu thành suối 
Mạch rỉ hoài moi khó hóa sông 
Ngựa quen đường cũ , cành thương lá   
Biển nhớ thuyền xưa mãi ngóng trông 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét