..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013CỰU KIM SƠN

Đồi cao dốc thẳm cựu Kim Sơn
Với chiếc cầu dây bắc quá cồn
Nữ tú anh hùng chơi lá chắn
Nam thanh yểu điệu ngậm trường côn
Trùng dương vận tải hàng qua khẩu
Lục địa tồn kho phẩm nhập môn
Mặc khách tao nhân đầy phố chợ
Giung giăng cá cặp kiếm hay . . . . cung


 cầu mong

Bên kia là đảo xã Long Sơn /
Nơi đó ngày xưa chỉ sóng cồn /
May có Ông Trần bờ cõi mở /
Dạy dân chài bắt luyện tay côn /
Trước đây đi lại ghe thuyền oải /
Hiện tại có cầu nối đại môn /
Đặc sản cá tươi mời khách thưởng /
Vũng tàu du lịch mọi người mong /

KinhHoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét