..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013
TÀI NỘI TRỢ  
Tiệc tùng chén bát rửa xong rồi  
Ấy thế trong nhà vẫn thấy hôi  
Lẫu mắm từ nay từ chối nhé  
Cá khô  hôm nọ lắc đầu thôi  
Bớt đi vài món không thua lượng  
Bỏ cả mâm cao chả mất ngôi  
Bếp núc khéo tay tài nội trợ  
Còn ai tranh được với thằng tôi  


Mọi thứ giờ đây đã sạch rồi
Cừa nhà phưng phức hết nghe hôi
Tôm cua tanh tưởi không còn nữa
Cá mắm sực mùi sẽ hết thôi
Khéo léo tài cao nêm đúng vị
Đảm đang nghệ chuẩn xếp ngay ngôi
Từ rày chàng hỡi yên lòng nhé
Bếp núc trong ngoài đã có tôi

Hue Nguyen

 đương nhiên khổ
Bỏ nghề  nội trợ quách cho rồi /
Làm vợ tự nhiên rước đồ hôi /
Bữa nhậu bày ra chồng rủ bạn /
Om sòm cụng chúc đến lôi thôi /
Khổ cho người dọn không ai khác /
‘Lý tưởng bạn đời đâu đổi ngôi’ /
Làm vợ đương nhiên là nội trợ?/
Thà là đừng vợ khổ đời tôi…/

HoangKinh

ĐẢM ĐANG 

Tàn tiệc, dọn xong đã sạch rồi
Chén bát, nhà lau ngửi chẳng hôi
Lẫu mắm hay gì tự nhiên nhé
Có thêm khô nữa cũng được thôi
Đừng sợ tanh hôi mà bớt lượng
Thấy thích món nào cứ lên ngôi
Chẳng dám tự xưng tài nội trợ
Nhưng nào ai dám giỏi hơn tôi

Hồng Ôn Thị 

THỦ PHÓ 

Thay vợ làm anh đầu bếp rồi
Siêng năng quét dọn vẫn còn hôi
Tay chân lóng ngóng làm toàn hỏng
Chồng nói vợ rằng chỉ thế thôi
Thời thế ngày nay thật chán ngán
Ông thì xó bếp bà lên ngôi
Vợ chê cơm nhão cũng ra quán
Chồng lẩm bẩm cười : tại lấy tôi!

Thiên Khúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét